Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Våra tjänster

Våra kunder kommer främst från bygg-, rivnings- och industribranschen men vi arbetar även med bolag inom stat och kommun, näringslivet, lantbruk samt privatpersoner. 

Vi tar emot olika sorters avfall - trä klass 1 och 2, blandat avfall, avfall som måste deponeras, brännbart avfall m fl. Vi ombesörjer självklart så att du har det antal containers du behöver och att lämning och tömning sker i rätt tid. Ring oss för information och prisuppgift!

Se vår materialspecifikation så vet du vad som får ingå i de olika materialen!

Vi jobbar även med att återvinna så mycket som möjligt av de sorterade materialen. Nedan exempel på två produkter som vi återvinner och sedan säljer vidare.

RETURTRÄFLIS (RT-flis), en återvunnen produkt. Vi tar emot trä som t ex pallar och träemballage, träet klassificeras och sorteras i Klass1/rent trä och Klass 2/målat o lackat trä som sedan på plats krossas till så kallad returträflis (RT-flis). Returträflis används mer och mer som bränsle i i värmeverk och industrier i Sverige, bränslekvaliteten på RT-flisen avgörs av hur väl trämaterialen är sorterade från början. För oss är det en självklarhet att sortera med omsorg, vilket höjer kvaliteten på slutprodukten och därmed det ekonomiska värdet.

FYLLNADS- & FÖRSTÄRKNINGSMATERIAL av betong eller asfaltrester, ytterligare en återvunnen produkt. Vi tar emot betong från t ex rivning av byggnader samt asfaltrester, dessa material passar utmärkt att krossa för att sedan användas som fyllnads- och förstärkningsmaterial. Allt krossas på plats hos oss med våra egna maskiner.

Tveka inte att kontakta oss för prisuppgift om du är i behov av RT-flis och/eller fyllnads- o förstärkningsmaterial! Mobil 0705-28 42 35.

Bygg och Rivning

Ni bygger och/eller river, vi tar hand om resterna. Gäller även asfaltrester och betong. Självklart har vi hela paketet med containers i olika storlekar samt transport. Ring oss så tar vi fram en lösning för just ditt företag.

Industri och Verkstad

Pallar och träemballage tar vi emot och återvinner! Allt klassas efter trärenhet, Klass 1 = rent trä och Klass 2=målat trä/limträ, självklart tar vi även emot andra material - hur ser era behov ut? .Låt oss hjälpa er att ta fram ett helhetskoncept för just ert företag - ring oss för en offert.

Privatpersoner

Vindsröjning, garagestädning eller storrensning på tomten - hyr en container av oss, vi levererar och tömmer! Fyller den, det gör ni - och det brukar gå rätt snabbt.

Container/Storsäck

Container och storsäck i olika storlekar samt transport/tömning. Ring oss vi har helhetslösningar!

Sortering av Bygg- och Industriavfall

Låt oss hjälpa dig sortera ditt bygg- och industriavfall! Med vårt breda kontaktnät både vad gäller sortering, container, transporter och farligt avfall hittar vi dom bästa lösningarna för just ditt företag!

Klicka här

Uthyrning av Container och Storsäck

Hur miljö- och kostnadsmedveten är du? Ju mer du sorterar från start desto bättre för plånboken och miljön, eller så lägger du allt i en container och överlåter sorteringen till oss. Oavsett så hjälper vi dig med helheten!

Läs mer om oss

Försäljning av återvunna material

Vi återvinner material på plats och säljer dem sedan vidare i en annan skepnad, RT-flis och fyllnads- och förstärkningsmaterial är två sådana material. Tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare information och prisuppgift!

Läs mer om oss

  • Vi är medlemmar i